badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym sprawozdań
        konsolidowanych,

    przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych,

    opiniowanie planów połączeń i podziałów, sprawozdań założycieli, wyceny aportów,

    ekspertyzy i doradztwo ekonomiczno - finansowe i księgowe,

    wycena przedsiębiorstw oraz opracowanie biznes planu,

    doradztwo podatkowe,

    obsługa finansowo-księgowa spółek krajowych i zagranicznych