badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym sprawozdań
        konsolidowanych,
    przeglądy sprawozdań finansowych i ksiąg rachunkowych,
    opiniowanie planów połączeń i podziałów, sprawozdań założycieli, wyceny aportów,
    ekspertyzy i doradztwo ekonomiczno - finansowe i księgowe,
    wycena przedsiębiorstw oraz opracowanie biznes planu,
    doradztwo podatkowe.