Sprawozdanie Zakładu Badań Finansowych "KRYTER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
       z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy
       od 01.01.2016 do 31.12.2016

   Sprawozdanie Zakładu Badań Finansowych "KRYTER" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
       z wykonywanej działalności rewizyjnej w jednostkach zaufania publicznego za rok obrotowy
       od 01.01.2017 do 31.12.2017