Zakład Badań Finansowych KRYTER Spółka z o.o. świadczy usługi dzięki doświadczonemu zespołowi w
       skład którego wchodzą:
       Teresa Niedbał – Bryłka   
        Biegły rewident – wpisana na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 2728
   Spółka w miarę  potrzeby podejmuje współpracę ze specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin oraz
       zatrudnia dodatkowo asystentów